Informace o katastrálních územích z hlediska dotčení sítí technické infrastruktury produktovodu s příslušenstvím a jeho ochranného pásma, a dotčení ostatními nemovitostmi, objekty a zařízeními v majetku společnosti (sklady, čerpací stanice PH aj.)

Informace o žadateli
Ověřovací kód
Přepište ověřovací kód z obrázku. Kód může obsahovat velká písmena a číslice.

Povinné údaje jsou označené hvězdičkou (*)